Disclaimer/GPDR

Mercurius v.o.f., hierna te noemen Mercurius, verleent je hierbij toegang tot luchthaven.taxi en nodigt je uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Mercurius behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Mercurius spant zich in om de inhoud van luchthaven.taxi zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op luchthaven.taxi aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van mercurius. Mercurius is op geen enkele manier verantwoordelijk voor lichamelijke of materiële schade of verloren of gestolen goederen. Dit geldt zowel voor het taxibedrijf als voor klanten hiervan. Mercurius kan bij conflicten optreden als bemiddelaar, hiervoor kan contact worden opgenomen via het contactformulier. Er is echter geen enkele garantie dat er tot een voor beide partijen acceptabele oplossing gekomen kan worden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op luchthaven.taxi liggen bij mercurius. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van mercurius, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

KvK- en BTW-nummer

Mercurius is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 73645796. De handelsnaam luchthaven.taxi valt hier tevens onder. Het BTW-identificatienummer van mercurius is NL859613008B01.

PRIVACY GPDR beleid

Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: Mercurius V.O.F. h/o Airport Travel Service
Website: www.airporttravelservice.nl
Inschrijfnummer KvK: 73645796
BTW-nummer: NL859613008B01.

Adres
Wij gebruiken uw adres alleen voor het verwerken van de opdracht die door u is opgegeven.

Telefoonnummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens worden door ons verwerkt d.m.v. van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins indien:
De gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
* de uitvoering van een met u gesloten ritopdracht;
* de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
* de behartiging van ons gerechtvaardigd belang dit tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren.
Toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de ritopdracht waarvoor deze zijn verzameld.

Bijzondere persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website.

Veiligheid opslag van gegevens
Veiligheidscriteria
* Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
*Wij slaan zo min mogelijk gegevens van u op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard.
Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze website maandelijks toetsen.
Alle systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware.

Toegang tot uw gegevens
Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy GPDR beleid, kun u contact opnemen:
Op het volgende e-mailadres: info@airporttravelservice.nl of bellen met: 010-2230976 of 010-4266064

Dit privacy GPDR beleid kan gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren.
*Laatste update 01-01-2019