Disclaimer

Mercurius v.o.f., hierna te noemen Mercurius, verleent je hierbij toegang tot luchthaven.taxi en nodigt je uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Mercurius behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover een mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Mercurius spant zich in om de inhoud van luchthaven.taxi zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op luchthaven.taxi aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van mercurius. Mercurius is op geen enkele manier verantwoordelijk voor lichamelijke of materiële schade of verloren of gestolen goederen. Dit geldt zowel voor het taxibedrijf als voor klanten hiervan. Mercurius kan bij conflicten optreden als bemiddelaar, hiervoor kan contact worden opgenomen via het contactformulier. Er is echter geen enkele garantie dat er tot een voor beide partijen acceptabele oplossing gekomen kan worden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op luchthaven.taxi liggen bij mercurius. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van mercurius, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

KvK- en BTW-nummer

Mercurius is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 73645796. De handelsnaam luchthaven.taxi valt hier tevens onder. Het BTW-identificatienummer van mercurius is NL859613008B01.

Open chat